Smrt političnega

  • Zdravko Kobe

Povzetek

Opirajoč se na nekaj odlomkov znamenitih avtorjev, tako ali drugače povezanih s francosko revolucijo, Rousseauja, Kanta in Hegla, poskuša pričujoči prispevek opozoriti na nekatere paradokse, ki jih je ta dogodek le Se radikaliziral Samoutemeljitev demokratične invencije je kot pogoj lastne izvedljivosti spregledala dejstvo, da se polje političnega definira le v opoziciji do naravnega, substančnega, ki v obliki vsaj minimalne točke opore ostane njegov notranji moment Ker se po drugi strani odpre s tem, da se odtegne tej pozitivnosti, se znotraj tega polja izoblikuje praznina, ki grozi z njegovo izničitvijo: bodisi tako da to praznino regresivno zasede kak partikularen pozitiven element ali pa da je le-ta nedoločljiva. Prispevek poskuša pokazati, da je za polje političnega odločilno prav to, da mu uspe ohranjevati odnos do te krhke točke, ki jo je treba varovati pred dvema nasprotujočima si nevarnostima.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-01-16
Kako citirati
KobeZ. (2016). Smrt političnega. Filozofski Vestnik, 10(1). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3656