O kritični razsežnosti umetnosti: Lyotard in Jameson

Ernest Ženko

Povzetek

V delih Jean-Françoisa Lyotarda in Fredrica Jamesona je filozofija kulture in umetnosti tesno povezana s problemi sodobne družbe in politike. Oba sta zaslovela z njunima prispevkoma k razpravi o postmodernizmu, kjer sta problematizirala prelom v kulturi in družbi poznega dvajsetega stoletja. Za oba misleca je umetnost v določenem odnosu do družbe in politike, ta odnos je mogoče zapopasti ob uporabi pojma totalitete, kjer pa zagovarjata popolnoma nasprotni stališči. Jameson družbeno vlogo umetnosti razume predvsem skozi njeno nasprotovanje fragmentaciji, prisotni na vseh področjih in nivojih življenja v sodobni potrošniški družbi, pri čemer bi umetnost lahko ponovno vzpostavila izgubljeno kategorijo totalitete. Za Lyotarda pa po drugi strani umetnost ostaja in deluje v okviru svojih lastnih meja, brez težnje po doseganju večje celote ali totalitete.

Ključne besede

umetnost; kultura; kritika; Jean-François Lyotard; Fredric Jameson

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##