Ekološki vidiki daoizma: kaotičnost narave in etika nevmešavanja

Helena Motoh

Povzetek

Kaotičnost - izmikanje artikulaciji in udomačitvi - predstavlja bistveno komponento daoističnega koncepta narave. Teorija kaosa kot znanstvena formulacija ideje o divjosti narave izoblikuje koncept narave kot stabilnega kaotičnega sistema in s tem vnese nekaj bistvenih sprememb v ekološko misel. Zaradi nelinearnosti in indeterminizma kaotičnih sistemov se spremeni razumevanje kavzalnih odnosov med človeškimi dejanji v naravi in njihovimi učinki. V daoizmu je narava razumljena kot spontani (ziran) tok premene (hua) in deluje podobno kot stabilni kaotični sistemi. Zato poskuša članek preučiti primernost daoističnega principa nevmešavanja wuwei kot možnega načela za človeško delovanje v naravi. Povezavo človeka s celoto narave omogoča princip De, ki tako tvori temelj t. i. zmernega daoističnega pristopa k ekološkemu delovanju.

Ključne besede

daoizem; ekologija; teorija kaosa; princip nevmešavanja; wuwei

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##