JE RAZUM SE MOŽEN?

Andrej Ule

Povzetek

Sestavek obravnava bistveni element »razuma«, tj. racionalni diskurz in pogoje za njegovo družbeno udejanjenje. Racionalni diskurz razumem kot odgovoren, zavestno voden in sistematsko organiziran sistem govora/mišljenja. Te tri postavke so obenem minimalni pogoji racionalnega diskurza in idealne norme. Racionalni diskurz poteka v t. i. logičnem prostoru jezika/misli, tj. v okviru idealnih možnosti za logično operiranje z jezikom. Odpiranje logičnega prostora je zgodovinsko in družbeno posredovan proces, ki se ujema z demokratizacijo družbe. Zato razuma ni mogoče le »uporabiti«, temveč je treba v vsaki družbi in zgodovinski situaciji ustvariti pogoje, da bo sploh mogoč kot obča zmožnost ljudi.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##