RAZSVETLJENSTVO IN LJUDSTVO

Jelica Sumič-Riha

Povzetek

Prispevek razvija tezo, da je iz Kantovega razsvetljenstva, ki ga Kant razume kot univerzalno, svobodno in javno rabo uma, ljudstvo izključeno in da razlog za nezmožnost ljudstva za razsvetljevanje ni pomanjkanje uma, marveč uživanje v nedoletnosti.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##