PARADOKSNOST RAZSVETLJENSTVA

  • Tine Hribar

Abstract

Razsvetljenski človek je homo duplex. Razločevanje med človekom kot človekom in človekom kot državljanom, med človekom kot zakonodajalcem in človekom kot izvrševalcem zakonov je pogoj avtonomije, se pravi razsvetljenske svobode. Vsakršno ukinjanje tega razločka pomeni padec na predrazsvetljensko raven. Faktično se to kaže v izrivanju svobodne uporabe uma tako iz javnosti kot iz privatnosti v Kantovem pomenu. V potiskanju avtonomnosti najprej v sfero čiste zasebnosti, nazadnje pa v območje molčeče zavesti. Kantovo razločevanje med javno in privatno uporabo uma, med svobodnim in pokornim umom je razsvetljenski izraz razlike med subjektom izjavljanja in subjektom izjave. Njun izbris, ki je sicer načrtovan v razsvetljenskem projektu samem, vodi v totalitarizem, rečeno v kantovskem jeziku: v de-spotizem demokracije. Kant se je tega zavedal in zato zavestno terja nadomestitev revolucije z reformo.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-01-10
How to Cite
1.
Hribar T. PARADOKSNOST RAZSVETLJENSTVA. FV [Internet]. 2016Jan.10 [cited 2020May31];8(1). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3528