H. G. BACKHAUS: REKONSTRUKCIJA MARX0VE TEORIJE VREDNOSTI Nekateri ključni problemi sodobnih marksističnih interpretacij "Kapitala" 1. del

Rado Riha

Povzetek

Prispevek obravnava Backhausov prikaz marksistične sekundarne literature h kritiki politične ekonomije. Pri tem prikazu ne gre za poskus "objektivne" razvrstitve obstoječih marksističnih interpretacij, ampak za zaris pojmovne mreže nujnega "vnaprejšnjega razumevanja" Marxove in Engelsove teorije, skozi katero mora danes vsaka imanentna razlaga njune teorije.

Backhausove lastne analize lahko opredelimo, teoretsko-zgodovinsko gledano, kot začetek "tretje faze" v razlagi kritike politične ekonomije: kot kritično razdelavo vrzeli, ki jih je potlačitev konstitutivne "filozofske" ravni Marxove in Engelsove teorije povzročila ne le na področju ekonomske teorije marksizma, ampak tudi v sami "potlačeni" marksistični filozofiji.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##