H. G. BACKHAUS: REKONSTRUKCIJA MARX0VE TEORIJE VREDNOSTI Nekateri ključni problemi sodobnih marksističnih interpretacij "Kapitala" 1. del

  • Rado Riha

Abstract

Prispevek obravnava Backhausov prikaz marksistične sekundarne literature h kritiki politične ekonomije. Pri tem prikazu ne gre za poskus "objektivne" razvrstitve obstoječih marksističnih interpretacij, ampak za zaris pojmovne mreže nujnega "vnaprejšnjega razumevanja" Marxove in Engelsove teorije, skozi katero mora danes vsaka imanentna razlaga njune teorije. Backhausove lastne analize lahko opredelimo, teoretsko-zgodovinsko gledano, kot začetek "tretje faze" v razlagi kritike politične ekonomije: kot kritično razdelavo vrzeli, ki jih je potlačitev konstitutivne "filozofske" ravni Marxove in Engelsove teorije povzročila ne le na področju ekonomske teorije marksizma, ampak tudi v sami "potlačeni" marksistični filozofiji.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-01-06
How to Cite
1.
Riha R. H. G. BACKHAUS: REKONSTRUKCIJA MARX0VE TEORIJE VREDNOSTI Nekateri ključni problemi sodobnih marksističnih interpretacij "Kapitala" 1. del. FV [Internet]. 2016Jan.6 [cited 2020Jun.1];2(1-2). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3439