ENGELSOV PRISPEVEK K OBLIKOVANJU KRITIKE POLITIČNE EKONOMIJE V OBDOBJU PRED BURŽOAZNODEMOKRATIČNO REVOLUCIJO 1848/49

Tomaž Mastnak

Povzetek

Tekst obravnava Engelsovo vlogo pri oblikovanju kritike politične ekonomije v obdobju pred buržoaznodemokratično revolucijo 1848/49. Avtor trdi, da Engelsovega dela ni mogoče razumeti brez obravnavanja kritike politične ekonomije v njegovem delu in da kritike politične ekonomije ni mogoče razumeti brez obravnavanja Engelsovega prispevka k njenemu oblikovanju. Nadalje trdi, da je prav kritika politične ekonomije trajni skupni temeljni interes Marxovega in Engelsovega dela. Kritika politične ekonomije je pri Engelsu od vsega začetka koncipirana kot družboslovna in zgodovinska znanost, kot teorija razrednega boja, kot metoda analize pogojev, oblik, vsebin in ciljev revolucionarnega boja delavskega razreda.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##