Demokratični element v Hobbesovem Behemothu

Ingrid Creppell

Povzetek

Avtorica analizira Hobbesov Behemoth kot obsežen opis novih demokratičnih razmer ter pozitivne in negativne reakcije na njihov dinamizem. Hobbes se ne odziva zgolj na nered kot tak, pač pa na nered, ki izhaja iz demokratizacije sveta in zahtev različnih skupin prebivalstva, ki jih je to mobiliziralo. Na eni strani Hobbes napada demokracijo kot kraljestvo tekmovalnosti med elitami, ki uničuje javno dobro, na drugi pa priznava nujnost oblikovanja političnih načel, ki bi omogočala odzivanje na spo-litizirano ljudstvo, ter sprejema pomen njegove razsodnosti. Skladno s tem Hobbes v svoji zgodovini angleške državljanske vojne poudaija prvenstveni politični pomen ideološkega spopada. To ima implikacije tako za kralja, ki mora vedeti, kako naj prepriča ljudstvo, da mu bo poslušno, kot za samo Hobbesovo pozitivno politično filozofijo, če naj bi postala vir motiviranja ljudstva.

Ključne besede

Thomas Hobbes; Behemoth; demokracija; nered; ljudstvo

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##