GRADIVO ZA ZGODOVINO MARKSIZMA NA SLOVENSKEM Kronološka predstavitev člankov in študij iz slovenskih revij in časnikov v obdobju od leta 1899 do leta 1955

Borut Pihler

Povzetek

V gradivu, katerega namen je bil prikazati članke in študije iz slovenske periodike v letih 1899 do 1955, so obdelani samo tisti teksti, ki neposredno jemljejo oz. obravnavajo marksizem kot filozofsko teoretičen model. Cilj tega pregleda je kronološko in analitično interpretirati gradivo iz periodike, ki bo - skupaj s podobno obdelano knjižno publicistiko - tvorilo podlago za končni problemski in sintetični pristop k zgodovi= ni marksistične misli na Slovenskem.


Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##