Polak, Slavko, Notranjski muzej Postojna, Ljubljanska 10, 6230 Postojna, Slovenia