Gams, Ivan, Ulica Pohorskega bat. 185, 1000 Ljubljana, Slovenia