Perşoiu, Ioana, Department of Geography, "ştefan cel Mare" University, Universităţii 13, 720229, Suceava, Romania