Time series analysis application for karst aquifer characterisation in Pindul Cave karst system, Indonesia

  • Afid Nurkholis Karst Research Group, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  • Tjahyo Nugroho Adji Karst Research Group, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  • Eko Haryono Karst Research Group, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  • Ahmad Cahyadi Karst Research Group, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  • Slamet Suprayogi Karst Research Group, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Keywords: Master Recession Curve, time series analysis, karst aquifer characteristics, Pindul Cave karst system

Abstract

The karst hydrologic system in Pindul Cave can be categorised as ‘binary’ because it is recharged by the developed cave systems around it and by the Kedungbuntung ponor, which originates from an undeveloped karst system. The main objective of this study is to determine whether there are any differences in the aquifer characteristics that recharge to the Kedungbuntung ponor and the Pindul Cave outlet, using a time-series analysis approach. This analysis was conducted using univariate (auto-correlation) and bivariate (cross-correlation) statistical methods, which analyse data based on the domains of time (time-based analysis) and frequency (frequency-based analysis). Furthermore, the Master Recession Curve (MRC) calculation was conducted to confirm the time-series analysis result. Water level and rainfall data in both locations were recorded every 15 minutes over a six-month period (January–June 2017; N = 17,376). According to the time-series analysis, both locations were recharged by conduit, fissure and diffuse flow components; this observation was also confirmed by the MRC graphs which bore three components of recession. Comparison between the two locations showed that the Pindul outlet releases storage aquifers faster than Kedungbuntung. This condition may be caused by the Pindul Cave outlet having a complex karst system supplemented by a developing system, in combination with recharge from the Kedungbuntung ponor. Meanwhile, the dischargedischarge cross-correlation between the two locations was less able to describe the complexity of the karst aquifers, as can be demonstrated by the tracing test method. In addition, the MRC indicated that the aquifers in the Pindul Cave karst system (which have developed) may still have a large storage capacity. To obtain more comprehensive information, especially with regard to the character of the developed karst system around the Pindul karst outlet, a follow-up study must be carried out over a longer period using several additional methods to support the results of this time series analysis study.

Key words: Master Recession Curve, time series analysis, karst aquifer characteristics, Pindul Cave karst system.

Aplikacija analiz časovnih vrst za karakterizacijo kraškega vodonosnika z jamskim sistemom Pindul, Indonezija

Kraški hidrološki sistem jame Pindul lahko označimo kot binarni, saj ga napajajo okoliški razviti jamski sistemi in ponor Kedungbuntung, ki se steka z nerazvitega kraškega sistema. Glavni cilj te študije je z uporabo analiz časovnih vrst ugotoviti, ali obstajajo kakršne koli razlike v značilnostih vodonosnika, ki napaja ponor Kedungbuntung, in tistim, ki napaja jamo Pindul. Ta analiza je bila izvedena z uporabo univariatnih (avtokorelacijskih) in bivariatnih (navzkrižno korelacijskih) statističnih metod, ki analizirajo podatke na podlagi časovnih in frekvenčnih vrst. Za potrditev rezultatov analiz časovnih vrst smo izvedli tudi izračun glavnih recesijskih krivulj (GRK). Vsakih 15 minut v šestmesečnem obdobju (januar–junij 2017; N = 17.376) so bili na obeh lokacijah zabeleženi podatki o vodostajih in padavinah. Glede na analizo časovnih vrst obe lokaciji napajajo komponente kanalskega, razpoklinskega in difuznega toka; to opažanje so potrdili tudi grafi GRK, ki kažejo na tri recesijske komponente. Primerjava med obema lokacijama je pokazala, da jama Pindul hitreje sprosti uskladiščeno vodo kot Kedungbuntung, kar je posledica kompleksnega kraškega sistema v kombinaciji z napajanjem iz ponora Kedungbuntung. Hkrati pa medsebojna korelacija praznjenja za obe območji manj učinkovito opiše zapletenost kraških vodonosnikov, kar se lahko dokaže s sledilnim poskusom. Poleg tega je MRC pokazal, da ima vodonosnik kraškega sistema jame Pindul še vedno veliko zmogljivost skladiščenja. Za pridobitev celovitejših informacij, zlasti glede značilnosti razvitega kraškega sistema okrog jame Pindul, bi bilo v nadaljevanju treba izvesti dolgotrajnejšo študijo, v kateri bi z uporabo več dodatnih metod ovrednotili rezultate te študije z analizo časovnih vrst.

Ključne besede: glavna recesijska krivulja, analiza časovnih vrst, značilnosti kraškega vodonosnika, jamski sistem Pindul.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-03-06
How to Cite
1.
Nurkholis A, Adji TN, Haryono E, Cahyadi A, Suprayogi S. Time series analysis application for karst aquifer characterisation in Pindul Cave karst system, Indonesia. AC [Internet]. 2019Mar.6 [cited 2020May30];48(1). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/6745
Section
Original papers