Pleistocene Small Mammals from Some Karstic Fillings of Slovenia - Preliminary Results

  • Jean-Pierre Aguilar Université Montpellier 2, Institut des Sciences de l’Evolution, UMR 5554, Place Eugène Bataillon, Case courrier 064, 34095 Montpellier cedex 5
  • Jean-Yves Crochet Université Montpellier 2, Institut des Sciences de l’Evolution, UMR 5554, Place Eugène Bataillon, Case courrier 064, 34095 Montpellier cedex 5
  • Katarina Krivic Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, SI-1000 Ljubljana
  • Bernard Marandat Université Montpellier 2, Institut des Sciences de l’Evolution, UMR 5554, Place Eugène Bataillon, Case courrier 064, 34095 Montpellier cedex 5
  • Jacques Michaux Université Montpellier 2, Institut des Sciences de l’Evolution, UMR 5554 et Laboratoire de Paléontologie de l’E.P.H.E., Place Eugène Bataillon, Case courrier 064, 34095 Montpeččier cedex 5
  • Andrej Mihevc Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna
  • Bernard Sigé Université Claude Bernard-Lyon 1, Centre de Paléontologie stratigraphique et Paléoécologie, 27-43 Bd du 11 Novembre, 69622 Villeurbanne cedex
  • Stanka Šebela Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna

Abstract

Članek poroča o odkritjih nahajališč pleistocenskih drobnih sesalcev v kraških zapolnitvah v Sloveniji. Najdena favna glodalcev je sestavljena iz predstavnikov arvicolidov, muridov in v manjši meri tudi kritecidov. V polnilu enega nahajališča pa so najdene le gliride. Določenih je šest različnih vrst lipotiplanskih insektivorov. V jamskih sedimentih so določene kosti netopirjev, ki pripadajo drugim vrstam kot žive danes v jami.


The discovery of Pleistocene small mammals in karstic fillings of Slovenia is reported here. The rodent faunas collected there are mainly composed of arvicolids, murids and to a lesser degree of cricetids, although in one filling only glirids have been recorded yet. Six species of Lipotyphlan insectivores have been identified. A cave filling has yielded bats which belong to species different of those which occupy the cave to date.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-02
How to Cite
1.
AguilarJ-P, CrochetJ-Y, Krivic K, Marandat B, Michaux J, Mihevc A, Sigé B, Šebela S. Pleistocene Small Mammals from Some Karstic Fillings of Slovenia - Preliminary Results. AC [Internet]. 2016Jun.2 [cited 2020Aug.12];27(2). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/507
Section
Original papers