Pleistocene Small Mammals from Some Karstic Fillings of Slovenia - Preliminary Results

Jean-Pierre Aguilar, Jean-Yves Crochet, Katarina Krivic, Bernard Marandat, Jacques Michaux, Andrej Mihevc, Bernard Sigé, Stanka Šebela

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v27i2.507

Abstract

Članek poroča o odkritjih nahajališč pleistocenskih drobnih sesalcev v kraških zapolnitvah v Sloveniji. Najdena favna glodalcev je sestavljena iz predstavnikov arvicolidov, muridov in v manjši meri tudi kritecidov. V polnilu enega nahajališča pa so najdene le gliride. Določenih je šest različnih vrst lipotiplanskih insektivorov. V jamskih sedimentih so določene kosti netopirjev, ki pripadajo drugim vrstam kot žive danes v jami.


The discovery of Pleistocene small mammals in karstic fillings of Slovenia is reported here. The rodent faunas collected there are mainly composed of arvicolids, murids and to a lesser degree of cricetids, although in one filling only glirids have been recorded yet. Six species of Lipotyphlan insectivores have been identified. A cave filling has yielded bats which belong to species different of those which occupy the cave to date.

Full Text:

Untitled

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v27i2.507

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.