Speleomorphology of Dry Passage in Provala Cave (Croatia)

Neven Bočić, Nenad Buzjak

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v27i2.500

Abstract

Jama Provala, 1687 m dolga in 55 m globoka, razvita v dveh nivojih, se odpira v fluviokraškem svetu Žumberačke gore (SZ Hrvaška). Skozi spodnji nivo teče stalni vodni tok. Zgornji nivo je, glede na vodne značilnosti, mogoče razdeliti na tri dele: 1. južni s stalnim vodnim tokom, 2. del z občasnim vodnim tokom in 3. suhi del. V zadnjih dveh delih, ki se imenujeta Suhi rov, so bile opravljene morfološke raziskave.


Provala cave is located in the fluviokarst area of Žumberačka gora mountain (NW Croatia). This two-level cave is 1687 m long and 55 m deep. In the lower level there is a permanent water stream. The upper level, according to its hydrological characteristics, can be divided into three parts: 1. the southern part with permanent water stream, 2. the part with periodical water stream, and 3. dry part. The last two parts called “Dry passage” were speleomorphologically observed.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v27i2.500

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.