Genetic Types of Caves in Slovakia

Pavel Bella

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v27i2.499

Abstract

Tako na kraškem kot tudi na neprepustnem ozemlju Slovaške je zelo veliko tipološko različnih jam. V delih, ki obravnavajo Zahodne Karpate, genetski kriteriji za klasifikacijo jam niso enotni. V tem prispevku avtor predlaga nekaj osnovnih principov in značilnosti, s pomočjo katerih bi bilo mogoče klasificirati jame po njihovem nastanku. Nakazana so tudi vprašanja krasoslovnega in speleološkega izrazoslovja (eksokras in endokras, kras in pseudokras).


Karst and non-karst regions in the territory of Slovakia are notable for a very broad typological range of caves. The criteria of cave genetic classification in the existing works concerning parts of the Western Carpathians are not integrated. We suggest fundamental principles of classification and charaterize the basic genetic types of caves in this paper. We also advert to several problems of karstological and speleological terminology (exokras and endokarst, karst and pseudokarst).

Full Text:

Untitled

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v27i2.499

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.