Age and Magnetism of Cave Sediments from Postojnska jama Cave System and Planinska jama Cave, Slovenia

Stanka Šebela, Ira D. Sasowsky

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v28i2.498

Abstract

Iz 3-eh različnih lokacij v Postojnskem jamskem sistemu in iz ene lokacije v Planinski jami smo analizirali 28 vzorcev za paleomagnetizem. To so prvi objavljeni rezultati o paleomagnetizmu jamskih sedimentov iz teh dveh jam. Sedimenti kažejo normalni magnetni obrat saj so bili odločeni v Brunhes normalnem obdobju (mlajše od 0,73 Ma). V zgornjem nivoju sistema Postojnskih jam pa sedimenti kažejo magnetni obrat, ki ga uvrščamo med 0,73-0,90 Ma


We completed paleomagnetic analyses of 28 samples of cave sediments from 3 different locations in Postojnska jama cave system and one location in Planinska jama cave. These are the first published paleomagnetic studies of cave sediments from these caves. These sediments showed normal polarity, and were deposited during the Brunhes Normal Epoch (younger than 0,73 Ma). However, an additional more complex sediment deposit in an upper section of the Postojnska jama cave system, showed reverse polarity, probably indicating an age between 0,73 and 0,90 Ma.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v28i2.498

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.