Morphological and Geological Characteristics of Two Denuded Caves in SW Slovenia

Stanka Šebela

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v28i2.491

Abstract

Denudirane ali brezstrope jame lahko velikokrat določimo iz originalne kraške topografije. Za ta članek sem preučila morfologijo in geologijo dveh denudiranih jam. V letu 1994 je bila pri vasi Povir odkrita prva denudirana jama, in sicer ko je gradnja avtoceste Divača-Dane že potekala. Originalno jamsko morfologijo smo lahko določili iz topografskih kart 1:1.000. V letu 1996 pa smo s predhodnimi krasoslovnimi raziskavami še pred začetkom gradnje avtoceste Divača-Kozina določili 4 denudirane jame. Posebno denudirana jama pri kraju Kačiče-Pared je bila morfološko zelo dobro izražena.


Denuded or unroofed caves can be identified from original karst topography many times. For this article the morphology and geology of 2 denuded caves were studied. In 1994 first denuded cave was discovered near village Povir when the highway construction Divača-Dane was already taking place. Original cave morphology was realized from topographic maps 1:1.000. In 1996 with preliminary karst studies before beginning of highway construction Divača-Kozina 4 denuded caves were discovered. The one near Kačiče-Pared was very well morphologically expressed.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v28i2.491

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.