Reconstruction of the Development History of Karstic Water Networks on the Southern Part of the Gömör-Torna Karst on the Basis of Ruined Caves and Landforms

János Móga

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v28i2.490

Abstract

Avtor razlaga razvoj kraškega površja Gömör-Torna2 (na madžarsko-slovaški meji) od terciarja do danes. Na planoti je mogoče slediti razvoju od pokritega do odprtega (golega) krasa in vpliv procesov zakrasevanja na površinske oblike in na smer podzemeljskega odtoka. Avtor je preučil razvoj površja in podzemeljske vodne mreže ter na podlagi morfoloških oblik, ki jih je izdelala voda, ugotovil enakomerno zniževanje vodnih tokov. Opirajoč se na skromne ostanke epigenih dolin, ki so bile tako v sedimentnem pokrovu kot v samem apnencu, na sledi nekdanjih ponorov v dnu dolin in na opuščene podzemeljske prevodnike (jame) iz zgodnejših faz razvoja, je avtor rekonstruiral smeri odtoka z obravnavanega pokritega krasa.


The author demonstrates the surface development of the Gömör-Torna karst2 situated on the Hungarian- Slovakian border from the Tertiary until the present day. He follows the process of transition from the covered karst conditions to the open karst on the karst plateau, and its effect upon the landforms and the karstic water network. He studied the evolution of surface and sub-surface water networks, and the regularity of the movements of underground rivers based on water tracing. He reconstructed the ancient surface outflow directions of the covered karst from the scarce remains of the epigenetic valleys inherited from cover deposits onto the limestone surface, from ruined swallow hole lines in valleys, as well as from decaying water conducting tubes generated in earlier phases.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v28i2.490

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.