Reconstruction of the Development History of Karstic Water Networks on the Southern Part of the Gömör-Torna Karst on the Basis of Ruined Caves and Landforms

  • János Móga Eötvös Loránd University, Geography Department, Markó u. 29-31, HU-1055 Budapest

Abstract

Avtor razlaga razvoj kraškega površja Gömör-Torna2 (na madžarsko-slovaški meji) od terciarja do danes. Na planoti je mogoče slediti razvoju od pokritega do odprtega (golega) krasa in vpliv procesov zakrasevanja na površinske oblike in na smer podzemeljskega odtoka. Avtor je preučil razvoj površja in podzemeljske vodne mreže ter na podlagi morfoloških oblik, ki jih je izdelala voda, ugotovil enakomerno zniževanje vodnih tokov. Opirajoč se na skromne ostanke epigenih dolin, ki so bile tako v sedimentnem pokrovu kot v samem apnencu, na sledi nekdanjih ponorov v dnu dolin in na opuščene podzemeljske prevodnike (jame) iz zgodnejših faz razvoja, je avtor rekonstruiral smeri odtoka z obravnavanega pokritega krasa.


The author demonstrates the surface development of the Gömör-Torna karst2 situated on the Hungarian- Slovakian border from the Tertiary until the present day. He follows the process of transition from the covered karst conditions to the open karst on the karst plateau, and its effect upon the landforms and the karstic water network. He studied the evolution of surface and sub-surface water networks, and the regularity of the movements of underground rivers based on water tracing. He reconstructed the ancient surface outflow directions of the covered karst from the scarce remains of the epigenetic valleys inherited from cover deposits onto the limestone surface, from ruined swallow hole lines in valleys, as well as from decaying water conducting tubes generated in earlier phases.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-01
How to Cite
1.
Móga J. Reconstruction of the Development History of Karstic Water Networks on the Southern Part of the Gömör-Torna Karst on the Basis of Ruined Caves and Landforms. AC [Internet]. 2016Jun.1 [cited 2020May27];28(2). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/490
Section
Original papers