Paleomagnetic Dating of Sediments in Caves Opened During Highway Construction Near Kozina, Slovenia

Stanka Šebela, Ira D. Sasowsky

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v29i2.468

Abstract

V članku poročamo o paleomagnetizmu jamskih sedimentov v JZ Sloveniji. Vzorci so bili vzeti iz dveh denudiranih jam, ki sta se v letu 1999 odprli ob gradnji avtoceste pri Kozini. Vsi vzorci so pokazali normalno magnetno polariteto. Imeli so dobro vzorčno moč in le eno paleomagnetno komponento. Vzorci SLO033- SLO036 kažejo dobro usmerjenost nekoliko bolj zahodno, kot je današnje polje in so mlajši od 0,73 Ma. Vzorci SLO037-SLO042 so usmerjeni nekoliko proti vzhodu glede na sedanje polje in pripadajo zadnjemu normalnemu magnetnemu obdobju ali pa razkrivajo enega od starejših normalnih magnetnih obdobij.


We report on the paleomagnetism of cave sediments from SW Slovenia. Samples were taken from 2 denuded caves that were opened during highway construction in 1999 near Kozina. All samples showed normal magnetic polarity, had good sample strength, and had only 1 paleomagnetic component. Samples SLO033-SLO036 showed good directional clustering slightly West of the present day field, and are younger than 0,73 Ma. Samples SLO037-SLO042 clustered slightly East of the present day field, and either reveal paleosecular variation or belong to an older normal magnetic chron.

Full Text:

Untitled

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v29i2.468

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.