Water Tracing Test in the Tianshengan Region, Yunnan - China at High Water Level

Janja Kogovšek, Hong Liu

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v29i2.464

Abstract

 

 

Podani so rezultati sledenja na območju Tianshengan-a, Lunan v provinci Yunnan na Kitajskem. Sledenje je bilo nadaljevanje raziskav pretakanja vode na tem delu krasa v sodelovanju s kitajskimi raziskovalci v okviru slovensko-kitajskega znanstvenega sodelovanja. Sledenje je bilo izvedeno septembra 1997 ob visokem vodostaju in je pokazalo 2 krat večje hitrosti v primerjavi s pretakanjem vode na tem območju ob srednjem vodostaju julija 1996.

 

The results of water tracing in the Tianshengan region, Lunan, Yunnan province, China are given. This water tracing presents a continuation of water flow studies in this part of the karst based on Slovene-Chinese scientific co-operation. In September 1997 a water tracing test at high water level was carried out and showed greater velocities double compared to water flow in this area at medium water level in July 1996.

 

Full Text:

Untitled

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v29i2.464

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.