Morphogenetical Aspects of Collapse Dolines and Open Pits in the Karst of the Venetian Fore-Alps

Ugo Sauro

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v29i2.459

Abstract

Avtor ugotavlja 6 vzrokov nastajanja udornic in odpiranja novih brezen v Beneških Predalpah: udor stropa, obglavljenje podzemeljske jame, povezava speleogenetskih procesov z dinamiko v epikrasu, polzenje polnila v jame, polzenje pokrova iz nevezane kamnine, odpiranje zaradi potresov. Tip krasa na obravnavanem ozemlju je površinski odraz razvoja odtočnih struktur v epikrasu.


The author found 6 reasons related to formation of collapse dolines and openings of karst shafts in Venetian Fore-Alps: a) collapse of the roof, decapping of hypogean cavity, speleogenesis and dynamics of the epikarst, swallowing of filling materials inside hypogean voids, swallowing cover of loose materials, opening by seismic shocks.

Full Text:

Untitled

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v29i2.459

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.