Cultural Heritage and Protected Areas

Zvezda Delak Koželj

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i1.411

Abstract

Prispevek opredeljuje vlogo dejavnosti varstva dediščine v območjih zavarovane krajine oziroma parkov, ki vsekakor presega običajne delovne postopke. Izpostavlja vlogo etnologa konservatorja s poudarkom na pomenu temeljnih raziskav izbranega območja kot osnove za načrtovanje obsega vsebine, predstavitve dediščine, upravljanja, skratka celovitega razvoja zavarovanega območja.


The article is defining the role of heritage - conservation activity in sites of protected landscape and parks respectively; the activity which by all means surpasses the habitual working processes. It exposes the role of ethnologist - conservationist with the stress on inevitability of basic researches on the chosen site, which should serve as grounding for planning the complex development of the protected region (i.e.: the extent of content, heritage presentation, management, ...).

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i1.411

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.