Underground Timavo River Monitoring (Classical Karst)

Franco Cucchi, Luca Zini

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i1.405

Abstract

Instrumenti, ki zvezno merijo nivo, temperaturo in prevodnost vode so bili postavljeni na 10 točkah. Opazovalna mesta so postavljena na dnu, kjer jama doseže vode Reke (Timave), ki zbira podzemne vode klasičnega Krasa. Predhodne analize velikega števila podatkov, ki smo jih zbrali do sedaj, pomagajo bolje določiti način pretakanja vode v globinah. Ugotovili smo tri različne vodne valove, vpliv črpanja na nekaterih delih in mešanje različnih voda na drugih.


Some instruments that continuously measure height, temperature and conductivity of waters have been placed in 10 stations. The stations are located on the bottom of the cavities that reach the waters of the Timavo, the underground river that collects the hypogean waters of the Classical Karst. The preliminary analysis of the remarkable amount of data that has been collected up to now helps define the modalities of water circulation in depth better. There are three different types of flood wave, pumping effects in some tracts and mixing of different waters in other tracts.

 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i1.405

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.