The Experimental Monitoring of the Water Regime in the Reka River

  • M. Brilly University of Ljubljana, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Hajdrihova 28, SI-1000 Ljubljana
  • Matjaž Mikoš University of Ljubljana, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Hajdrihova 28, SI-1000 Ljubljana
  • G. Petkovšek University of Ljubljana, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Hajdrihova 28, SI-1000 Ljubljana
  • Mojca Šraj University of Ljubljana, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Hajdrihova 28, SI-1000 Ljubljana
  • Janja Kogovšek Karst Research Institute ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna,
  • Damjana Drobne University of Ljubljana, Faculty of Biotehnics, Department of Biology, Ve~na pot 111, SI-1000 Ljubljana
  • L. Štravs University of Ljubljana, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Hajdrihova 28, SI-1000 Ljubljana

Abstract

Reka Reka, s prispevno površino 422 km2 , ponika v Škocjanskih jamah, ki jih je UNESCO leta 1986 proglasil za svetovno dediščino. V sedemdesetih letih je bila Reka ena od najbolj onesnaženih rek v Sloveniji. V času visokih vod leta 1999 in 2000 smo izvedli meritve hitrosti, kalnosti, vrste fizikalnih in kemičnih parametrov ter teste strupenosti. Glavni cilji teh pionirskih meritev so bili preveriti mersko opremo v terenskih pogojih visokih voda, zbrati čimveč podatkov ter primerjati uporabnost opreme.


The river Reka, with 422 square kilometres of drainage area sinks into the Škocijan Cave system, which was proclaimed by UNESCO as a World Heritage Site in 1986. In the seventies, the Reka river was one of most polluted rivers in Slovenia. During floods in 1999 and 2000, experimental measurements of velocity, water level, suspended sediment transport, chemical parameters and toxicity tests were conducted. The main tasks in the first stage of the investigation: check the equipment in field conditions and test the toxicity of water in particular cross sections. In the paper, the measurements and some discussion of the results and applicability of equipment are presented.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-05-24
Section
Original papers