Podzemno raztekanje vode iz ponora Tržiščice (JV Slovenija)

Authors

  • Janja Kogovšek Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna
  • Metka Petrič Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna

DOI:

https://doi.org/10.3986/ac.v31i2.389

Abstract

Sledilni poskus z injiciranjem v ponor Tržiščice (JV Slovenija) je v hidroloških pogojih upadanja pretokov od srednjih do nizkih voda pokazal koncentriran odtok v smeri Tominčevega studenca ter Javornikovega in Debeljakovega izvira ob Krki pri Dvoru. Navidezne hitrosti pretakanja so bile med 2,4 in 4,6 cm/s, povrnjena količina uranina v teh izvirih pa je bila ocenjena na 2/3 injicirane količine. Navidezna hitrost pretakanja v smeri Podpeške jame, kjer se je sledilo pojavilo manj izrazito in šele po izdatnejših padavinah, ki so nastopile po dveh mesecih stalnega upadanja pretokov, je bila 0,1 cm/s. Ugotovitve skupaj z rezultati starejših sledenj kažejo na značilno odvisnost raztekanja vode iz Tržiščice od hidroloških razmer.

 

A tracing test with injection of uranine in the sinking stream Tržiščica (SE Slovenia) was carried out at the hydrological conditions of recession from medium to low waters. Concentrated flow towards the springs Tominčev studenec, Javornikov izvir and Debeljakov izvir near the village Dvor in the Krka valley was proved. Apparent flow velocities between 2.4 and 4.6 cm/s were obtained, and the share of recovered tracer was estimated to 2/3 of the injected amount. In the Podpeška jama cave the tracer in lower concentrations was detected only after heavy rain occurred after two months of low water. The apparent flow velocity of 0.1 cm/s was calculated. Obtained results, together with the outcomes of the previous tracing tests, indicate that hydrological conditions significantly influence the underground water flow from the Tržiščica sinking stream.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-05-24

How to Cite

Kogovšek, J., & Petrič, M. (2016). Podzemno raztekanje vode iz ponora Tržiščice (JV Slovenija). Acta Carsologica, 31(2). https://doi.org/10.3986/ac.v31i2.389

Issue

Section

Original papers