Multiparameter Observations of the Reka Flood Pulse in March 2000

Janja Kogovšek

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i2.388

Abstract

Podani so rezultati meritev temperature, pH, specifične el. prevodnosti in raztopljenega kisika ter analiz vsebnosti nitratov, o-fosfatov, kloridov, biokemijske in kemijske potrebe po kisiku v poplavnem valu konec marca 2000, ko je pretok Reke pri Cerkvenikovem mlinu porasel s 13,2 na 112 m3 /s. Napravljena je ocena prenosa onesnaženja po merjenih komponentah in primerjava z manjšim poplavnim valom maja 1999.


This article aims to offer the results of temperature, pH, specific electric conductivity and dissolved oxygen measurements as well as analyses of nitrate, o-phosphate and chloride levels and biochemical and chemical oxygen demand in a flood pulse at the end of March 2000 when the Reka discharge at Cerkvenikov mlin increased from 13.2 to 112 m3/s. An estimation of pollution transport according to measured components and comparison with a smaller flood pulse in May 1999 are given.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i2.388

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.