Two Phase Development of the Upper Cerkniščica basin

  • Simona Šušteršič Laze 22, 1370 Logatec

Abstract

Porečje Cerkniščice obsega 46,8 km2 in je reliefno precej pestro. Reliefna pestrost ni posledica velike kamninske pestrosti, saj večino porečja gradi zgornjetriasni dolomit. Glavno vlogo pri tem ima različna pretrtost dolomita. Več raziskovalcev meni, da se rečne terase v porečju Cerkniščice nahajajo v večih nivojih. Z rekonstrukcijo vzdolžnih rečnih profilov Cerkniščice oz. njene predhodnice in njenih glavnih pritokov pa se je pokazalo, da v porečju Cerkniščice pravih večstopenjskih teras ni. Vzdolž toka se namreč pojavljata le dva značilna nivoja: starejši in mlajši. Starejši nivo je 10-40 m višje od mlajšega in predstavlja uravnavo, ki jo je izdelala predhodnica Cerkniščice, ko je le-ta ponikala pri Begunjah in vodo podzemsko odvajala še v smeri proti Logatcu. Mlajši nivo predstavlja dno današnje Cerkniščice in se je začel oblikovati ob koncu Würma v trenutku, ko je voda iz porečja preusmerila tok in začela odtekati proti Cerkniškemu polju. Takrat je bilo ravnotežje zaradi spremembe razmer (nova erozijska baza, krajša odtočna razdalja in s tem večji strmec) v porečju porušeno in prisiljeno se je bilo prilagajati novim razmeram. Da bi ustvarila novo ravnotežje, se je Cerkniščica začela vrezovati v starejši nivo.


The Cerkniščica catchement area covers about 46.8 km2, and most of the area is built of upper Triassic dolomite. So, the differences in the surface roughness are mostly not due to variable lithology, but to diffent degrees of tectonically injurred rock. Reconstruction of longitudinal profiles of the main river and of its tributaries revealed that there do not exist multiple terraces, as believed before. Rather, the river formed only two distinct levels. The older one is about 10-40 m higher, a wide, well equilibrated valley. It was formed by the predecessor of the present Cerkniščica, at the time when the river sank in the area of Begunje and continued its way towards Logatec underground. The younger level is controlled by the inrush of the river into Cerkniško polje. Sudden lowering of the erosion base, by the end of Würm, provoked rapid incision into the earlier surface, and the formation of canyon-like entrenchment.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-05-30
How to Cite
1.
Šušteršič S. Two Phase Development of the Upper Cerkniščica basin. AC [Internet]. 2016May30 [cited 2020May27];31(3). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/385
Section
Original papers