Blow Hole Cave: An Unroofed Cave on San Salvador Island, the Bahamas, and its Importance for Detection of Paleokarst Caves on Fossil Carbonate Platforms

Pavel Bosák, John E. Mylroie, Jindŕich Hladil, James L. Carew, Ladislav Slavík

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i3.379

Abstract

Prispevek obravnava podobnosti v razvoju krasa kvartarne karbonatne platforme na otoku San Salvador in devonske karbonatne platforme na platoju Krásná na Moravskem. Za obe območji so značilne jame, katerih nastanek lahko razložimo s "flank margin" modelom in so nastale v območju sladkovodnih leč med obdobji relativno visoke morske gladine, v času relativno stabilne halokline, kar potrjujejo različne študije jamskih zapolnitev. V obeh primerih so jamske sedimentne zapolnitve genetsko primerljive - obalni in eolski sedimenti ter breče.The comparative study of a Quaternary carbonate platform (San Salvador Island, the Bahamas) and a Devonian Carbonate Platform (Krásná Elevation, Moravia) indicates a great similarity in karst evolution. Caves on both sites are interpreted as flank margin caves associated with a freshwater lens and halocline stabilised during sea-level highstands. The sedimentary fill of both caves is genetically comparable - beach and aeolian sediments with bodies of breccias.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i3.379

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.