An Introduction to Some Cave Fauna of Malaysia and Thailand

Liz Price

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.359

Abstract

V jamah tropske jugovzhodne Azije pogosto prebivajo zelo različni predstavniki jamske favne, od mikroskopskih nevretenčarjev do kač in netopirjev na vrhu prehranjevalne verige. Ta prehranjevalna veriga je odvisna od netopirjev. Večji sesalci, kot so ježevci, koze in sloni tudi občasno iščejo v jamah zatočišče ali hrano. Živali, kot so netopirji, so človeku koristne. Gnezda jamskih hudournikov, ki jih ljudje nabirajo, dosegajo na trgu visoko ceno. S preučevanjem jamskega živalstva so se v Maleziji in na Tajskem pričeli ukvarjati konec 19. stoletja.

Tropical caves of southeast Asia are often home to a wide range of cave fauna, ranging from microscopic invertebrates through to snakes and bats at the top of the food chain.. This food chain is dependant on the bats. Larger mammals, such as porcupine, goats and elephants may visit caves for shelter or food. Animals such as bats are useful to man, whilst the nests of cave swiftlets are harvested and fetch high prices on the market. Studies on cave fauna began at the end of the 19th century in Malaysia and Thailand.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.359

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.