Landuse and Land Cover Change in the Lunan Stone Forest, China

  • Chuanrong Zhang Department of Geography, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin 53201
  • Michael Day Department of Geography, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin 53201
  • Weidong Li Department of Geography, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin 53201

Abstract

Lunanski Kamniti gozd (Šilin) je najboljši primer takega tipa kraške pokrajine na svetu, ustreznega znanstvenega in kulturnega pomena. Kljub ekološki krhkosti je to ena največjih turističnih privlačnosti, ki jo letno obišče preko 1.5 milijona turistov. Njegovo ohranjanje spodkopavajo nasprotujoče si gospodarske prednosti in degradacija površja ogroža sam obstoj narodnega parka. Ugotavljanje sedanjega rastlinskega pokrova v 35 km2 velikem osrednjem delu Kamnitega gozda in analiza sprememb tega pokrova od leta 1974 dalje v 7 km2 obsegajočem Malem Kamnitem gozdu kažejo na obseg sprememb v pokrajini. Goli kraški stebri obsegajo 52 % preučevanega ozemlja v obsegu 35 km2 in okoli polovica ga je poraslega. V izrabi površja prevladuje poljedelstvo, predvsem v dolinah, toda velik del šilina je ogolelega, okoli 6 % površine pa je pozidane. Na obmoèju 7 km2 Velikega Kamnitega gozda se je pozidana površina povečala z 0.5 ha leta 1974 na 38.68 ha leta 2001. V istem času se je dolžina cest povečala za 95 %, medtem ko so se vodne površine zmanjšale za 3 %. Med 1980 in 2001 se je letni obisk poveèal s 139 000 na 1 500 000 – desetkratni porast. Potreba po uskladitvi ekonomskega razvoja in ohranjanja pokrajine vsebuje primerjavo kratkoročnega z daljnoročnim dobičkom in tudi z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine.

The Lunan Stone Forest is the World’s premier pinnacle karst landscape, with attendant scientific and cultural importance. Ecologically fragile, it is also a major tourist attraction, currently receiving over 1.5million visitors each year. Conservation efforts have been undermined by conflicting economic priorities, and landscape degradation threatens the very foundation of the national park. Assessment of the current land cover in the 35km2 core of the Stone Forest and an analysis of land cover change since 1974 in the 7km2 Major Stone Forest reveal the extent of recent landscape change. Exposed pinnacle karst covers 52% of the 35km2 study area, and about half of this is vegetated. Land use is dominated by agriculture, particularly in the valleys, but much of the shilin is devegetated and about six percent of the area is now built-up. Within the 7km2 Major Stone Forest the built-up area increased from 0.15ha in 1974 to 38.68ha by 2001, and during that same period road length increased by 95%, accompanied by a 3% decrease in surface water area. Between 1980 and 2001, annual visitor numbers increased from 139,000 to 1,500,000 – a ten-fold increase. The need to reconcile economic development and landscape conservation involves both short-term versus long-term benefit and also the conservation of natural and cultural heritage.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-05-24
How to Cite
1.
Zhang C, Day M, Li W. Landuse and Land Cover Change in the Lunan Stone Forest, China. AC [Internet]. 2016May24 [cited 2020Jun.1];32(2). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/345
Section
Original papers