Formation of the Cerkniščica and the Flooding of Cerkniško Polje

France Šušteršič, Simona Šušteršič

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v32i2.342

Abstract

Podrobna raziskava gornjega porečja Cerkniščice in njenih sedimentov v Cerkniškem polju je pokazala, da se je rečica v kotanjo polja pretočila šele srednjem Würmu, medtem ko je bil dotok v Cerkniško polje (in ponorne jame) dotlej popolnoma kraški. Njen vršaj je odrezal severne ponore in preusmeril glavni dotok s polja proti zahodu, posredno na Planinsko polje. Zato so današnje hidrološke razmere v Planinski jami neposredna posledica dogajanj na Cerkniškem polju.

Detailed study of the upper Cerkniščica’s catchment and its sediments in Cerkniško polje revealed that the river turned this direction in the middle Würm, while in the more remote past, the input to Cerkniško polje (and to the caves) was completely karstic. Its alluvial fan cut the main vertical ponors, and deflected the main polje outflow westwards, indirectly into Planinsko polje. Consequently, recent hydrogeological conditions in Planinska jama are a direct consequence of development in Cerkniško polje.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v32i2.342

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.