Geomorphology of Karst Depressions: Polje or Uvala - a Case Study of Lučki dol

Martina Frelih

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v32i2.341

Abstract

Lučki dol je manjša depresija, večkrat le omenjena v literaturi o Dolenjskem krasu in območju med Grosupeljsko kotlino in dolino Krke. Avtorji to kraško površinsko obliko različno poimenujejo. Lučki dol je imenovan uvala, suha dolina, slepa dolina in kraško polje. Med definicijami kraškega polja se je avtorica odločila za Gamsovo. Čeprav ni lahko jasno določiti ali gre za uvalo ali kraško polje, je avtorica na osnovi geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnosti Lučkega dola, ki jih je primerjala z Gamsovo definicijo, ugotovila, da gre v primeru Lučkega dola za kraško polje v višini piezometra.

Lučki dol is a small depression, mentioned in the scarce literature about the karst of Dolenjsko and about the wider area between the Basin of Grosuplje and the valley of river Krka. It has been characterised very differently regarding the karstic form. So it has been named uvala, dry valley, blind valley and also karst polje. Among many definitions of karst polje the author has chosen the one stated by Gams. Although it is sometimes difficult to make a clear difference between uvala and karst polje, has the author made a conclusion, based on the geological, geomorphological and hydrological characteristics which were compared with definition of Gams, that Lučki dol is a small karst polje in the piezometric level.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v32i2.341

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.