Folk Karst Terminology from Apulia (Southern Italy)

  • Mario Parise CNR-IRPI, Bari Gruppo Puglia Grotte, Castellana-Grotte (Bari)
  • Antonio Federico Politecnico di Bari, II Facoltà di Ingegneria, Taranto
  • Marco Delle Rose CNR-IRPI, Bari Gruppo Speleologico Neretino, Nardò (Lecce)
  • Mariangela Sammarco Gruppo Speleologico Neretino, Nardò (Lecce) Università di Lecce, Dipartimento di Beni Culturali

Abstract

Apulija v južni Italiji je eno izmed »klasičnih« kraških ozemelj italijanskega polotoka, saj je pretežno na močno zakraselih karbonatnih kamninah. Površinske oblike so predvsem kraškega nastanka in že dolgo časa predmet posebnih raziskav. Tri glavne podregije, na katere je običajno razdeljena Apulija (od severa proti jugu: polotok Gargano, planota Murge in polotok Salento), so bile v preteklosti podvržene kompleksnim in močno različnim družbenim in zgodovinskim dogajanjem. Zaradi tega so nastala v raznih delih Apulije, z jezikoslovnega gledišča zelo različna, narečja. Zaradi tega so izrazi, ki jih ljudje v Apuliji uporabljajo za označevanje kraških oblik, tako površinskih kot podzemeljskih, izredno različni. Te izraze so uporabljali nekdaj, a jih tudi še danes. V prispevku so predstavljeni nekateri teh izrazov, uporabljanih za označevanje najpomembnejših kraških oblik. Te izraze skuša avtor analizirati na podlagi geografske razprostranjenosti, etimologije z oziroma na krajevna narečja in oblike ter nastanka opisanih pojavov. Opozorjeno je tudi na današnje primere napačne rabe takih izrazov na krasu v Apuliji.


Apulia region, in southern Italy, is one of the classical karst areas of the Italian peninsula, being underlain for most of its extension by intensely karstified carbonate rocks. The landscape presents essentially landforms of karstic origin, which have been the object of specific studies for a long time. The three main geographical sub-regions into which Apulia is generally divided (from north to south, the Gargano Promontory, the Murge plateau, and the Salento peninsula) have been characterized in the past centuries by complex and different social and historical events. These resulted in the development, from a linguistical point of view, of very distinct dialects in different parts of Apulia. The terms used to describe the karst landforms, both at the surface and underground, had subsequently been, and still are, extremely variable throughout the region. This paper illustrates some terms used in Apulia to designate and describe the main geomorphological manifestations of the karst landscape. An attempt is made to analyze the terms on the basis of: i) geographical distribution; ii) etymology, with reference to the local dialects; iii) morphological features and genesis of described landforms. Some cases of misuse of terms in the Apulian karst, even in recent times, are also pointed out.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-05-23
Section
Original papers