A Little Contribution to the Karst Terminology: Special or Aberrant Cases of Poljes?

Jean Nicod

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v32i2.334

Abstract

Običajna definicija kraškega polja je »velika zaprta kraška depresija z ravnim dnom, kraškim odtokom in strmimi pobočji«. Toda na dinarskem krasu je cela vrsta različnih kraških polj. V prispevku so navedeni glavni kriteriji za razvrščanje polj ter posebej poudarjeno vprašanje različne stopnje v razvoju kraškega polja. Vsebina je zbrana in povzeta v preglednici, ki obenem ponuja nove rešitve pri razvrščanju kraških polj ter podaja primerjavo med dinarskim krasom ter krasom v drugih sredozemskih in alpskih deželah.


A usual definition of polje states that it is “great closed karst basin with flat bottom, karstic drainage and steep peripheral slopes”. But the Dinaric karst shows a wide range of poljes. The article discusses the main criteria of polje definition and the different degrees of evolution of the polje are emphasised. The essentials are gathered in the table with new tentatives on classification of poljes and comparing the Dinaric karst with other Mediterranean and Alpine countries.

 

 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v32i2.334

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.