The Internal Organization of Speleothems

  • Charles A. Self 4 Tyne Street, Bristol, BS2 9UA

Abstract

Siga se izloča kot sekudarni jamski mineral, njeno notranjo zgradbo lahko preučujemo z mineraloškimi metodami. Ontogenija mineralov je metoda, razvita v Rusiji, pri kateri so posamezni kristali in njihovi agregati preučevani kot fi zična telesa in ne kot mineralna vrsta. Članek podaja kratek vodnik po terminologiji ontogenije s poudarkom na jamskih mineralih.

Speleothems are secondary cave mineral deposits whose internal organization can be studied by mineralogical techniques. The ontogeny of minerals is a technique developed in Russia whereby individual crystals and their aggregates are studied as physical bodies rather than as mineral species. This paper gives a concise guide to the terminology of ontogeny, as applied to cave mineral deposits.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-05-19
How to Cite
1.
Self CA. The Internal Organization of Speleothems. AC [Internet]. 2016May19 [cited 2020Jun.7];33(1). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/327
Section
Original papers