The Internal Organization of Speleothems

Charles A. Self

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.327

Abstract

Siga se izloča kot sekudarni jamski mineral, njeno notranjo zgradbo lahko preučujemo z mineraloškimi metodami. Ontogenija mineralov je metoda, razvita v Rusiji, pri kateri so posamezni kristali in njihovi agregati preučevani kot fi zična telesa in ne kot mineralna vrsta. Članek podaja kratek vodnik po terminologiji ontogenije s poudarkom na jamskih mineralih.

Speleothems are secondary cave mineral deposits whose internal organization can be studied by mineralogical techniques. The ontogeny of minerals is a technique developed in Russia whereby individual crystals and their aggregates are studied as physical bodies rather than as mineral species. This paper gives a concise guide to the terminology of ontogeny, as applied to cave mineral deposits.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.