Fizikalno-kemične značilnosti voda v zaledju Malenščice (Slovenija)

Janja Kogovšek

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.321

Abstract

Podane so osnovne fi zikalno-kemične značilnosti voda v zaledju Malenščice in povezave, ki jih nakazujejo. Dolomitna voda Cerkniščice odteka predvsem v Rak v Rakovem Škocjanu, Kotliči pa kažejo na povezavo s Svinjsko jamo in Malo Karlovico. Rak na ponoru predstavlja ob zelo nizkih vodostajih pretežno vodo Kotličev s Ca/Mg okoli 3,5 in z najnižjo vrednostjo 2,2 ob najnižjih vodostajih, ko v Svinjsko jamo ponika le Cerkniščica, kar se kasneje odrazi tudi v Malenščici. Ob visokih vodostajih v ponor odteka mešanica Raka in Kotličev s Ca/Mg okoli 4. Dotok voda iz doline Pivke označuje višje razmerje Ca/Mg in večje vrednosti pokazateljev onesnaženja, medtem ko označujejo infi ltracijsko vodo iz slabo prepustnega dela Javornikov vrednosti Ca/Mg okoli 5. Zaradi zapletenosti sistema ostaja še vrsta odprtih vprašanj, ki bi jih lahko pojasnile le dodatne raziskave.

 

Basic physico-chemical properties of waters within the area of Malenščica are given, and so are the connections that they indicate. Dolomitic water of the Cerkniščica mostly fl ows into the Rak in Rakov Škocjan valley, while Kotliči springs show the connection with Svinjska jama (cave) and Mala Karlovica. When water levels are low the Rak river at its swallowhole mostly comprises waters from Kotliči, with Ca/Mg about 3, 5 and the lowest value 2,2 when the water levels are the lowest, when only the Cerkniščica sinks into Svinjska jama; this later reflects also in the water of the Malenščica. When water levels are high, the mixture of Rak and Kotliči fl ows into the swallowhole, and Ca/Mg is about 4. The infl ux of waters from Pivka Valley is designated by higher ratio of Ca/Mg and higher values of pollution indicators, when the infi ltration water from poorly conductive part of Javorniki is designated by Ca/Mg values about 5. Due to the complexity of the system there are still some unanswered questions left which can only be answered by carrying out additional researches.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.321

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.