Presihajoča jezera na Pivškem

  • Janez Mulec Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna
  • Andrej Mihevc Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna
  • Tanja Pipan Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna

Abstract

Za Pivško kotlino so značilni številni kraški pojavi. Visoke kraške vode poplavijo večje in manjše depresije, kjer nastanejo pivška presihajoča jezera. Jezerske kotanje so oblikovane zaradi talne in robne korozije poplavne vode. Na širšem področju presihajočih jezer prevladujejo krajše in suhe jame. Na menjavanje režima voda – kopno sta se prilagodili flora in favna. Ugodna strateška lega in klima sta omogočili poselitev tega področja že zgodaj v človeški zgodovini.

 

Many karst features are characteristic of the Pivka basin. The Pivka intermittent lakes appear when high karst waters flood large and small karst depressions. The basins of the lakes were shaped by lateral and subsoil corrosion of flood waters. In the wider area around the intermittent lakes short dry caves prevail. Flora and fauna have adapted to the changeable water land regime. A favourable strategic position and climate have enabled human settlement of the region early in history.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2006-05-31
How to Cite
1.
Mulec J, Mihevc A, Pipan T. Presihajoča jezera na Pivškem. AC [Internet]. 2006May31 [cited 2020Jun.5];34(3). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/311
Section
Original papers