Presihajoča jezera Zgornje Pivke - varstvo skozi čas

  • Anica Cernatič-Gregorič Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
  • Mirjam Gorkič Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica

Abstract

Članek podaja pregled organiziranega varstva presihajočih jezer Zgornje Pivke na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave od konca šestdesetih let dvajsetega stoletja. Še posebej natančno pojasnjuje sedanje varstvo jezer na podlagi zakona o ohranjanju narave. Poleg varstvenih usmeritev za ohranjanje značilnih lastnosti jezer navaja nekatere z vidika varstva narave najprimernejše možnosti vključevanja območja presihajočih jezer v razvojne načrte.

 

 

The article presents an overview on organized protection of the intermittent lakes in the Upper Pivka based on nature protection legislation starting from the late 1960s. It includes details on the present protection status of the lakes based on the Act on nature conservation (Zakon o ohranjanju … 2004). Besides protection guidelines to preserve the lakes characteristics some most appropriate possibilities to introduce this area into development plans are also discussed.

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2006-05-31
How to Cite
1.
Cernatič-GregoričA, Gorkič M. Presihajoča jezera Zgornje Pivke - varstvo skozi čas. AC [Internet]. 2006May31 [cited 2020Jun.1];34(3). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/308
Section
Original papers