Presihajoča jezera Zgornje Pivke - varstvo skozi čas

Anica Cernatič-Gregorič, Mirjam Gorkič

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i3.308

Abstract

Članek podaja pregled organiziranega varstva presihajočih jezer Zgornje Pivke na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave od konca šestdesetih let dvajsetega stoletja. Še posebej natančno pojasnjuje sedanje varstvo jezer na podlagi zakona o ohranjanju narave. Poleg varstvenih usmeritev za ohranjanje značilnih lastnosti jezer navaja nekatere z vidika varstva narave najprimernejše možnosti vključevanja območja presihajočih jezer v razvojne načrte.

 

 

The article presents an overview on organized protection of the intermittent lakes in the Upper Pivka based on nature protection legislation starting from the late 1960s. It includes details on the present protection status of the lakes based on the Act on nature conservation (Zakon o ohranjanju … 2004). Besides protection guidelines to preserve the lakes characteristics some most appropriate possibilities to introduce this area into development plans are also discussed.

 

 

 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i3.308

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.