Tectonics Impact on Poljes and Minor Basins (Case Studies of Dinaric Karst)

  • Ivan Gams Pohorskega bataljona 185, 1000 Ljubljana

Abstract

Namen te študije je pokazati tektonske poteze v izbranih kraških poljih in manjših kotanjah Dinarskega krasa. Vrtine in gravimetrične meritve so ugotovile debele neogene nesprijete sedimente in apneniško dno pod gladino morja - kriptodepresije. Sedimenti so deli obsežne akumulacijske ravnine, ugreznjeni v kraška polja v spodnjem pliocenu. Seizmična aktivnost v sedanjosti nakazuje še trajajočo tektonsko aktivnost. Najgloblje (čez 100 m) in najmanjše kraško polje v slovenskem Dinarskem krasu, Globodol, je suho kraško polje v piezometrični vodni gladini. Pliokvartarno grezanje dna je edina možna razlaga za nastanek polja. Na Planinskem polju so znaki podtalne korozije in holocenskega tektonskega grezanja dna. Štiri kraška polja v Ravnih kotarih (Dalmacija) dokazujejo proces uravnavanja jezerskega dna pod plitvim pokrovom aluvialnih sedimentov. Izjemno globoke majhne kotanje so okoli 450 m globoko Rdeče jezero (Hercegovina) in kotanji pri Črnomlju in Kočevju (Slovenija), okoli 300 m oziroma 100 m pod gladino morja.

  

The aim of this study is to show tectonic features in selected poljes and minor basins in the Dinaric Karst. Boreholes and gravimetric measurements show thick Neogene loose sediments and the rocky bottom below the sea level - real cryptodepressions. The sediments make parts of a large plain that subsided at the end of the low Pliocene. The recent seismic activity in this area proves the ongoing tectonic process. The deepest (more than 100 m) and the smallest polje in the Slovenian Dinaric karst, Globodol is a dry polje in the piezometric level. Quaternary subsidence of the bottom is the only reasonable explanation of its genesis. On Planinsko polje there are signs ob suballuvial corrosion and the indicators of the Holocene tectonic subsidence. Four poljes in the Ravni kotari (Dalmatia) are shallow basins in the first stage of development. They prove the process of the bottom levelling below the shallow cover of alluvial sediments. An extremely deep small basin is about 450 m deep Red Lake (Hercegovina) and small basins at Črnomelj and Kočevje (Slovenia), 300 m and 100 m deep below the sea level.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-05-13
How to Cite
1.
Gams I. Tectonics Impact on Poljes and Minor Basins (Case Studies of Dinaric Karst). AC [Internet]. 2016May13 [cited 2020Jun.3];34(1). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/277
Section
Original papers