Caves in Conglomerate: Case of Udin boršt, Slovenia

Franci Gabrovšek

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i2.274

Abstract

Speleologically, a »pie« of mainly carbonate conglomerate atop of a sequence of impermeable oligocene and mainly fed by autochtonic waters, represents a simple speleological settings. There are 14 registered caves in the area, mostly concentrated along the western rim of the terace. Four caves extend more than 200 m, the cave Arneževa luknja is the longest with 815 m. In the chapter I describe the general speleological settings in Udin boršt, characteristics of caves and factors important for their genesis.

 

Udin boršt je relativno enostaven primer speleološkega okolja. Stik med pleistocenskim konglomeratom in oligocensko morsko glino prestavlja ploskev, ob kateri se razvijajo jame. Na območju Udin boršta je registriranih 14 jam. Večina vhodov se nahaja na zahodnem robu konglomeratne terase. Štiri jame so daljše od 200 m, Velika Lebinca je po zadnjih raziskavah s 1150 metri najdaljša. V prispevku obravnavam specifičnosti speleološkega okolja, v katerem so nastale te jame, faktorje, ki so pomembni za njihov razvoj in opišem osnovne značilnosti jam Udin boršta.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i2.274

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.