Monitoring of Active Tectonic Structures – Project COST 625

  • Stanka Šebela IZRK ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna

Abstract

 

Za zahodno Slovenijo je značilna zmerna zgodovinska in recentna seizmičnost. Glavni cilj pridružitve Slovenije k projektu COST 625 je bil, da bi z izmenjavo izkušenj in metodologije ugotovili aktivnost ali neaktivnost določenih prelomov v zahodni Sloveniji. V okviru projekta smo se odločili za večletni monitoring, zato smo v zahodni Sloveniji namestili štiri ekstenziometre TM 71. V prvi polovici letu 2004 smo v Postojnski jami na dinarski prelom, ki je od Predjamskega preloma oddaljen okrog 1 km severno, postavili dva inštrumenta. Tretji inštrument je postavljen na Raškem prelomu na JV pobočju Vremščice in četrti v dolini Učje na Idrijski prelom. Peti inštrument TM 71 bo postavljen na Kneškem prelomu, ki se nahaja južno od Ravenskega preloma. Prvi rezultati v Postojnski jami kažejo na manjše horizontalne premike velikosti do 0,05 mm v enem letu.

 

 

 

For Western Slovenia moderate historical to recent seismicity is characteristic. The principal aim for Slovenia to join the COST 625 project was to exchange the experiences and methodology and in this way to determine the activity or non-activity of selected faults in Western Slovenia. Within the project frame we decided for several years of monitoring, and in this sense four TM 71 extensometers were installed in Western Slovenia. In the firsthalf of the 2004 two TM 71 instruments were installed in Postojnska Jama on the Dinaric oriented fault that is situated about 1 km North from Predjama fault. The third instrument was installed on Raša fault on the SE slope of Vremščica and the fourth instrument in Učja valley on Idrija fault. The fifth instrument TM71 will be set upon Kneža fault that is situated south from Ravne fault. The firs tresults from Postojnska Jama are showing the small horizontal movements for 0.05 mm in one year.


Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-04-06
How to Cite
1.
Šebela S. Monitoring of Active Tectonic Structures – Project COST 625. AC [Internet]. 2016Apr.6 [cited 2020May25];34(2). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/272
Section
Original papers