Basic Morphological and Morphostructural Characteristics of the Rakitnica Canyon (Dinaric Karst, Bosnia and Herzegovina)

Alen Lepirica

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i2.270

Abstract

 

Kanjonska dolina reke Rakitnice je ena izmed najglobljih in najdaljših na Dinarskem krasu. Prispevek obravnava osnovne morfološke in morfostrukturne značilnosti kanjonske doline in njeno geomorfološko regionalizacijo. Poudarjena je zlasti močna povezava med litologijo, tektoniko in reliefom, saj so znatno vlogo pri razvoju te reliefne oblike odigrali zlasti neotektonski procesi v kvartarju.

 

 

 

The canyon valley of the Rakitnica river is one of the deepest and longest in the Dinaric karst. The paper states the basic morphological and morphostructural characteristics of the canyon, and gives its geomorphological regionalization. High level of correlation between lithology, tectonics and relief of the researched area has been determined. Genesis and development of this relief form have been considerably guided by neotectonic processes during the Quaternary.


Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i2.270

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.