Rapid Karst Development in an English Quartzitic Sandstone

Charles A. Self, Graham J. Mullan

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i2.267

Abstract

 

Na izdankih Fellskih peščenjakov v pokrajini Northumberland v Angliji, se pojavlja več kraških oblik, med njimi tudi jame. Kraške oblike so nastale v holocenu, saj je bilo območje v Devenzijski hladni dobi pokrito z ledenikom. Predvidevamo, da je nastanek teh oblik povezan z incepcijo tektonske dejavnosti in hitro arenizacijo (selektivnim preperevanjem vlažnih) kamnitih površin. V članku razpravljamo tudi o omejenosti splošno sprejetih definicij termina kras.

 

Many karst features, including caves, have been found in the outcrop of the Fell Sandstone in Northumberland, England. These features are Holocene in age, since the area was glaciated during the Devensian cold stage. It is suggested that tectonic inception and selective arenisation of rock faces that remain damp are responsible for these karst features. The limitations of textbook definitions of the term karst are discussed.


Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i2.267

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.