Condensation Corrosion: A Theoretical Approach

  • Wolfgang Dreybrodt Karst Processes Research Group, University of Bremen Karst Research Institute, ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna
  • Franci Gabrovšek Karst Research Institute, ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna
  • Matija Perne Student, Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana

Abstract

O speleogenetskem pomenu vode, ki iz toplega vlažnega zraka kondenzira na hladne jamske stene je napisanega veliko. Kondenzirana voda se hitro uravnoteži z ogljikovem dioksidom v jamski atmosferi, zato raztaplja apnenec in pri tem tvori različne skalne oblike. V članku predstavimo fizikalne osnove in podamo enačbe, ki omogočajo približno oceno hitrosti kondenzacije v različnih pogojih. Zaradi kondenzacijske toplote in prenosa toplote iz zraka na steno, se temperatura stene viša, pri čemer se zmanjšuje razlika temperature med zrakom in steno. To predstavlja robni pogoj za prevajanje toplote iz jame. Pri konstantni temperaturi zraka, hitrost kondenzacije v nekaj dneh pade za več velikostnih redov, dokler ne doseže končne vrednosti, pri kateri se ves toplotni tok prenese na površje. Slednjo za primer krogelnih in valjastih prostorov opišemo kot funkcijo globine rova Z. Pri dnevnih in sezonskih spemembah temperature, značilnih v bližini jamskih vhodov, je hitrost kondenzacije in posledično korozije do 1μm na leto. Teoretične rezultate uporabimo tudi za izračun korozije kapnikov in tipa škrapelj (röhrenkarren), ki jih opisuje Simms (2003). Za pretvorbo hitrosti kondenzacije v hitrost korozije, potrebujemo podatek o stopnji nasičenja vode. V dodatku predstavimo poskus, ki dokazuje, da se voda, ki kondenzira na jamske stene, hitro nasiti tako v primeru apnenca kot v primeru sadre.

 

 

Condensation of water from warm, humid air to cold rock walls in caves is regarded to play a significant role in speleogenesis. The water condensing to the cave walls quickly attains equilibrium with the carbon dioxide in the surrounding air, and consequently dissolves limestone or gypsum forming various types of macro- ,meso-, and micromorphologies. In this paper we present the basic physical principles of condensation and give equations, which allow a satisfactory estimation of condensation rates. Water condensing to a cooler wall releases heat of condensation, which raises the temperature of the wall thus reducing the temperature difference (T between the warm air and the cave wall. Furthermore one has to take into account the heat flux from the air to the cave wall. This defines the boundary conditions for the equation of heat conduction. For a constant temperature of the air initial condensation rates are high but then drop down rapidly by orders of magnitude during the first few days. Finally constant condensation rates are attained, when the heat flux into the rock is fully transmitted to the surface of the karst plateau. For spherical and cylindrical conduits these can be obtained as a function of the depth Z below the surface. When diurnal or seasonal variations of the air temperature are active as is the case close to cave entrances, condensation rates can become quite significant, up to about 10-6 m/year. The theoretical results are applied also to corrosion of speleothems and the formation of "röhrenkarren" as described by Simms (2003). To convert condensation rates into retreat of bedrock the saturation state of the solution must be known. In the appendix we present experiments, which prove that in any case the solution flowing off the rock is saturated with respect to limestone or gypsum, respectively.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-03-09
How to Cite
1.
Dreybrodt W, Gabrovšek F, Perne M. Condensation Corrosion: A Theoretical Approach. AC [Internet]. 2016Mar.9 [cited 2020Aug.11];34(2). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/262
Section
Original papers