Razmišljanja o »novem« vsakdanjiku

Strah in meje v času epidemije

  • Katarina Štrimpf Vendramin
Ključne besede: epidemija, vsakdanjik, meje, nadzor, strah

Povzetek

Ukrepi v času epidemije covid-19 so prinesli občutenja in zaznavanja različnih meja, takšnih, ki so bile pred tem že porušene in zabrisane – meje države, meje regije, meje občine – ter novih ali vsaj manj zaznavanih – meje naših stanovanj in domov, nas samih in osebnega prostora. Zaznavanja različnih meja, pogojena s strahom, so postala v tem času stalnica in del vsakdanjika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Badurina, N. 2020: Strah: društveno pamćenje i (ne)narativni otpor. V: Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku let. 57, št. 1, 131– 133.
Bauman, Z. 2006: Liquid Fear. Cambridge, Malden: Polity Press.
Füredi, F. 2006: Culture of fear revisited: risk-taking and the morality of low expectation. London, New York: Continuum International Publishing Group.
Giddens, A. 2005: Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Stanford: Stanford University Press.
Gingrich, A. 2004: Conceptualising Identities: Anthropological Alternatives to Essentialising Difference and Moralising about Othering. V: Baumann G. in A. Gingrich (ur.), Grammars of Identity / Alterity: A Structural Approach. New York: Berghahn Books.
Podjed, D. 2020: Antropologija med štirimi stenami: spoznavanje družbe in sebe med pandemijo. Ljubljana: Založba ZRC.
Strahovnik, V. 2012: Kultura strahu in kultura (za)upanja. V: Juhant J., V. Strahovnik in B. Žalec (ur.), Kako iz kulture strahu?: tesnoba in upanje današnjega človeka. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, str. 51–62.
Spletni vir 1: Degerman, D., M. Flinders in M. T. Johnson 2020: In defence of fear: COVID-19, crises and democracy. V: Critical Review of International Social and Political Philosophy. https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1834744 (dostop: 22. 10. 2020).
Spletni vir 2: Lauren, K. 2012: Fear in Border Narratives: Perspectives of the Finnish-Russian Border. Folklore. V: Electronic Journal of Folklore let. 52, 39–62. http://www.folklore.ee/folklore/ vol52/lauren.pdf (dostop: 22. 10. 2020).
Spletni vir 3: Oxlund, B. 2020: An Anthropology of the Handshake. V: Anthropology Now let. 12, 39–44. https://doi.org/10.1080/19428200.2020.1761216 (dostop: 22. 10. 2020).
Spletni vir 4: Reny, T. T. in Matt A. B. 2020: Xenophobia in the time of pandemic: othering, anti-Asian attitudes, and COVID-19. V: Politics, Groups, and Identities, 1–24. https://doi.org/ 10.1080/21565503.2020.1769693 (dostop: 28. 5. 2020).
Objavljeno
2020-12-21
Rubrike
Članki