Milena Ferletič in njene magdalenice iz časa, ko je služila v Milanu

  • Petra Testen Koren
Ključne besede: Milena Ferletič, služkinja, Milan, fašizem

Povzetek

Prispevek se skozi fragmentarno sled spominov zgodovinarja dr. Renata Podbersiča, ki ohranja pripovedi pratete Milene Ferletič, por. Mozetič, iz otroštva, dotakne problematike služenja slovenskih deklet v (severno)italijanskih mestih, v tem primeru v Milanu, v obdobju fašizma. Obe- nem gre za primer dandanes redko ohranjenih drobcev dokumentov, fotografij in t. i. prenesenega pričevanja (pričevanja o pričevanju) o delovni migraciji deklet z vidika perspektive posameznice z družbenega obrobja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bade, K. J. 2005: Evropa v gibanju. Migracije od poznega 18. stoletja do danes. Ljubljana: Založba /*cf.
Barbič, A., I. Miklavčič Brezigar 1999: Občasne migracije podeželskih žena na Goriškem. Gospodinjsko delo v tujini – nuja in priložnost nekoč in danes. V: Glasnik Slovenskega etnološkega dru- štva, letnik 39, št. 3/4, 39–47.
Breschi, M., A. Kalc, E. Navarra 2001: La nascita di una città. Storia minima della popolazione di Trieste, secc. XVIII–XIX. V: R. Finzi, G. Panjek (ur.), Storia economica e sociale di Trieste. Trieste: Lint.
Budde, G.-F. 2000: La donna di servizio. V: U. Frevert, H.-G. Haupt (ur.), L ́uomo dell ́Ottocento. Bari: Editori Laterza, 2000, 142–173.
Cergol Paradiž, A., P. Testen Koren 2021: The excluded of the excluded? But still working. Trst/ Trieste and (Slovene) Servants after World War I. V: Acta Histriae (v tisku).
Cooper, S. M. 2005: Service to servitude? The decline and demise of life-cycle service in En- gland. V: History of the Family, 2005, št. 10, 367–386.
Hajnal, J. 1965: European Marriage Patterns in Perspective. V: D. V. Glass, D. E. Charled Eversley (ur.), Population in History: Essays in Historical Demography. London: Edward Arnold, 101–146.
Hajnal, J. 1983: Two Kinds of Preindustrial Household Formation. V: R. Wall, J. Robin, P. Laslett (ur.), Family Forms in Historic Europe. Cambridge, 65–104.
Kalc, A. 2014: Žensko priseljevanje in zaposlo- vanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja. V: Dve domovini 40 (2014), 11–22.
Kodrič, M. 1990: Iz Rezije v Rim. Življenjska zgodba izseljenke – varuške. V: Jadranski koledar 1991, Trst, 1990, 99–102.
Laslett, P. 1977: Characteristics of the Western Family Considered over Time. V: P. Laslett (ur.), Family life and Illicit Love in Earlier Generation. Cambridge, 12–49.
Laslett, P. 1983: Family and Household as work Group and Kin Group: Areas of Traditional Europe Compared. V: R. Wall, J. Robin, P. Laslett (ur.), Family Forms in Historic Europe. Cambridge, 513–564.
Levi, G. 1995: Nematerialna dediščina: življenj- ska pot piemontskega eksorcista iz XVII. stoletja. Ljubljana: Studia humanitatis.
Lorenzon, O., P. Mattioni 1962: L ́emigrazione in Friuli. Udine: Pellegrini.
Makuc, D. 1993: Aleksandrinke. Gorica: Goriška Mohorjeva družba.
Mitterauer, M. 1990: Historisch-antropologi- sche Familienforschung: Fragestellung und Zu- gangweisen. Wien: Böhlau.
Mlekuž, J. 2004: Izbrani vidiki zaposlovanja beneških deklet v gospodinjstvih italijanskih mest: tiha, grenko-sladka, nikoli povsem izrečena in slišana zgodba. V: Dve domovini · Two Homelands 19, Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 2004, 141–164.
Mlekuž, J. 2005: »Dikle«. Tiha zgodba. V: Trinkov koledar za leto 2005, Videm, 115–131.
Moch, L. P. 2003: Moving Europeans: Migration in Western Europe since 1650. Bloomington: Indiana University Press.
Moch, L. P. 2006: Men and Women in Paris, 1875–1925. Gender and Migratiom. V: History / Gender / Migration conference, Paris: Ecole Normale Supérieure, 29. marec 2006, 1–13.
Rebeschini, M. 2006: La biografia come genere storiografico tra storia politica e storia sociale: questioni e prospettive di metodo. V: Acta Histriae 14 (2006), št. 2, 427–446.
Sarti, R. 2005: Conclusion. Domestic Service and European Identity. V: S. Pasleau, I. Schopp, R. Sarti (ur.), The Modelization of Domestic Service. La modélisation du service domestique. Proceedings of The Modelization of Domestic Service. Les Éditions de l’Université de Liège, 195–284.
Smith, S., J. Eatson (ur.) 1998: Women, autobiography, theory: a reader. Madison: The University of Wisconsin Press.
Testen, P. 2013: Plačano hišno delo, pravne norme in vsakdanja praksa: goriške služkinje v 19. in na začetku 20. stoletja. V: M. Verginella (ur.), Dolga pot pravic žensk. Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem. Zbirka Razprave FF. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Stu- dia humanitatis, 2013, 185–212.
Testen Koren, P. 2019: Mesto žensk v biografiji. V: M. Ratej (ur.), Biografija na prehodu v digital- nost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 99–111.
Tilly, C. 1976: Migration in modern European History. Michigan: University of Michigan.
Verginella, M. 2006: Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta.
Verginella, M. 2015: La guerra di Bruno. L'iden- tità di confine di un antieroe triestino e sloveno. Roma: Donzelli editore.
Žagar, J. 1986: Služkinje v Ljubljani. V: Traditio- nes 15, 1986, 19–49.
Spletni vir 1: Associazione – Društvo. Sloveni a Milano – Slovenci v Milanu. https:// www.sloveniamilano.eu/ (dostop: november 2020).
Spletni vir 2: Muzej novejše zgodovine Slovenije. Določitev slovenske zahodne meje v 20. stoletju. https://www.muzej-nz.si/si/izobrazevanje/1357 (dostop: november 2020).
Objavljeno
2020-12-21
Rubrike
Članki