Kostumiranje za turistične namene: (ne)ustvarjanje »briške noše«

  • Katarina Šrimpf Vendramin
Ključne besede: turizem; dediščina; kostumiranje; identitete; Goriška Brda

Povzetek

Oblačenje oziroma preoblačenje za ustvarjanje avtentične podobe za turiste in obiskovalce neke destinacije ni nekaj novega in sega že vsaj v čas konca 18. stoletja. Z ustvarjanjem na preteklosti temelječe oblačilne podobe in z dediščinskim turizmom je vedno povezano tudi uprizarjanje, spreminjanje in strateška uporaba elementov kulturne dediščine. Pogosto je to »avtentično« predstavljanje za turiste pri domačinih spodbudilo večje zavedanje lastne identitete, identifi kacijo s uporabljenimi elementi kulturne dediščine in s tem povezano zavedanje o njej. Tudi v Brdih so se s praznikom češenj začeli ustvarjati kostumi, temelječi na preteklih oblačilnih praksah z namenom ustvarjanja bolj pristne, avtentične podobe. V prispevku bo osvetljen razvoj in pojavne oblike teh kostumov ter procesi identifi kacije v povezavi z njimi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-01-01
Rubrike
Članki